Voorwaarden cursus edelsmeden 2024

Algemene voorwaarden Cursus en gebruik atelierruimte van Sarah Kobak – 2024.

1. Aanmelden

Inschrijven of aanmelden betekent dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.

1.1 Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingen worden geaccepteerd.

1.2 Er geldt een maximum van 6 cursisten per groep.

1.3 Als een cursus vol is, kunt u desgewenst op de wachtlijst geplaatst worden.

1.4 Deelnemers dienen 18 jaar en ouder te zijn.

1.5 Deelname aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Geldigheid inschrijving

2.1 Na uw aanmelding en betaling via de website ontvangt u een mail van Sarah Kobak met een definitieve bevestiging.

2.2 Prijzen

De genoemde prijzen gelden voor het cursusjaar 2024. Deze worden elk jaar per 1 januari herzien en eventueel aangepast. Deelnemende cursisten worden hiervan op de hoogte gesteld in december.

2.3 Locatie

De cursussen worden gehouden in het atelier van Sarah Kobak op het volgende adres: Meester Nelissenstraat 33, 7156 MB Beltrum. U kunt de auto gratis parkeren op het Mariaplein tegenover het atelier.

3. Voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken

3.1 Cursisten binden zich voor de totale duur van de door hen gekozen cursus of aantal lessen. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken door de cursist blijft de betalingsverplichting van het volledige bedrag bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen. 

3.2 Uitval lessen

De docente zal op de genoemde lesdagen gedurende de lestijden aanwezig zijn. Indien dit niet mogelijk is, zal een vervangende lesdag worden gehouden of voor een vervangende docent worden gezorgd.

3.3 Ziekte en verhindering

Bij ziekte of verhindering van de cursist wordt er per cursus de mogelijkheid geboden tot het volgen van 1 inhaalles in overleg. Inhaallessen worden bij voorkeur op de lesdagen, waarvoor eerder gekozen is, ingehaald. Mits er geen plaatsgebrek ontstaat kunnen er inhaallessen op andere dagen dan voor de gekozen cursus gevolgd worden. Gemiste lessen kunnen ook niet meegenomen worden naar het volgende cursusjaar. Gemiste lessen worden niet terugbetaald of verrekend.

4. Gereedschappen en materialen

In het atelier zijn de gereedschappen aanwezig die nodig zijn voor het volgen van de cursussen edelsmeden. Het materiaal dat nodig is voor de basiscursus (een messing plaat) is aanwezig en ligt klaar bij aanvang van de cursus. Materialen zoals zilver en/of goud voor de vervolgcursussen zijn voor eigen rekening van de cursist. Sarah zal aangeven waar deze te verkrijgen zijn.

5.Aansprakelijkheid

Het volgen van een cursus edelsmeden is geheel voor eigen risico. Tijdens de lessen zal er veel aandacht aan veiligheid besteed worden. Sarah Kobak is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of verwonding tijdens de lessen. Ook is zij niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade als ziekteverzuim of medische kosten.

5.1 schade

Schade, als gevolg van onoplettendheid en onverantwoordelijk gebruik, toegebracht aan gereedschappen, werkbanken of de werkruimte, worden door Sarah Kobak verhaald op de cursusdeelnemer. Wij raden aan u altijd WA te verzekeren.

6. Veiligheid

Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Houd daarom altijd rekening met uw eigen veiligheid en die van uw medecursisten. Het dragen van een veiligheidsbril is daarom verplicht bij het werken met elektrisch gereedschap. Draag dichte schoenen, beschermende kleding, schort of stofjas en draag geen loshangend lang haar.

7. Vakanties en geen lessen

Tijdens de landelijke en door de Rijksoverheid vastgelegde vakanties volgens regio midden, geeft Sarah Kobak geen les. U kunt HIER nakijken wanneer deze vakanties in het (school)jaar 2024 plaatsvinden. Overige dagen zullen tijdig besproken worden met de deelnemers.